Opdracht

Zorg ervoor dat Den Bosch ‘gastvrij bereikbaar’ is ten tijde van het themajaar Jheronimus Bosch 500.

 

Aanpak

LocalSecret heeft deze opdracht uitgevoerd i.s.m. Advier uit Delft. Dit bedrijf heeft een track record op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid.

In lijn met het project ‘Gastvrij Bereikbaar’ is er gewerkt aan een duurzame oplossing voor Den Bosch, die ook na JB500 toegevoegde waarde heeft voor de stad.

 

Er is op twee fronten gewerkt:

  • Rondtafelgesprekken: er is met belangrijke stakeholders uit Den Bosch (tafels Bedrijven, Cultuur, Horeca/Ondernemers en Toerisme), gesproken over bereikbaarheid en hun rol daarin
  • Travellers’ Journeys: er zijn zes verschillende persona’s uitgewerkt (belangrijkste typen reizigers voor Den Bosch) en aan de hand van Travellers’ Journeys is hun reisbeleving in beeld gebracht

Resultaat

Aan de hand van bovenstaande informatie is een concreet stappenplan ontwikkeld voor een gastvrij bereikbaar Den Bosch. Deze uitkomsten zijn door de gemeente Den Bosch overgenomen en hebben geleid tot een investering van 2 mln euro in gastvrije bereikbaarheid t.b.v. het themajaar JB500.

 

Rol LocalSecret

Opdrachtnemer, expert destinatiemarketing, adviseur.